קולחי משגב

קולחי משגב הינה תאגיד מים של מועצת משגב שמיהרה ליישם את החוק החדש הנוגע לאספקת מים.


לאתר האינטרנט