בית אל

מועצה מקומית באזור בנימין המונה כ 1000 משפחות.

גזבר:רונן כהן
טל: 02-9700506

לאתר האינטרנט