קדומים

מ.מ. קדומים מונה כ 11,000 תושבים

גזבר: עמרם לסרי . טל: 09-7928302

לאתר האינטרנט