קולחי גולן

קולחי גולן הינה תאגיד מים שהתאימה את עצמה לחוק החדש של אספקת מים.

טל : 04-6961088.

לאתר האינטרנט