לב השרון

שנת הקמה: 1984. המועצה הוקמה מאיחוד המועצות האזוריות הדר השרון והשרון הצפוני
אשר נוסדו בתחילת שנות החמישים.
שטח שיפוט: 57,000 דונם
מספר תושבים: כ- 22000 תושבים ב- 18 יישובים: 3 יישובים קהילתיים, 2 יישובים שיתופיים
והשאר מושבי עובדים.
יישובי המועצה מאופיינים בהטרוגניות שלהם – יישובים וותיקים וצעירים ואוכלוסיה מעורבת.
מקור השם: ממיקומה, לב השרון, מרכזו של השרון.

גזבר המועצה: מאיר שביט


טלפון: 09-7960215

לאתר האינטרנט