אשכול

המועצה האזורית "אשכול", הוקמה בשנת 1951 ונקראה "חבל מעון". בשנת 1969, הוסב שמה ל "אשכול" ע"ש ראש הממשלה השלישי – לוי אשכול ז"ל. שטח המועצה משתרע על פני 760,000 דונם.
המועצה מונה שלושים ואחד יישובי המועצה (14, קיבוצים, 13, מושבים, 2 מרכזים קהילתיים ו- 2 יישובים קהילתיים חקלאיים) על 11,500 תושביהם.

מנהלת ראשית מח' גזברות וגביה: הגב' יפה בוקובזה.

טלפון המועצה: 08-9929111

לאתר האינטרנט