קצרין

בקצרין גרים למעלה מ-7,200 תושבים (כ-2,000 בתי אב).

גזבר: אלון אביזמר.

טלפון: 04-6969632

לאתר האינטרנט