אלעד

אלעד הוא "הכוכב השביעי" מבין "יישובי הכוכבים" שהוקמו ע"י משרד הבינוי והשיכון על ציר האורך של המדינה. החל משוהם בדרום וכלה בחריש קציר בצפון. מיקומה של אלעד הוא בצמוד וממזרח, לכביש 444, המוביל משהם לראש-העין, כ-4 ק"מ דרומית לראש-העין. ובצמוד לכביש 6.
באלעד מכהנת מועצה בת 15 חברים. בראשות העירייה עומד הרב יצחק עידן.
תחום שיפוט העירייה הינו בן 2,550 דונם , הפרוסים מכביש 444 ומזרחה, ועתידים להבנות בה, על פי תוכנית המתאר המאושרת והתב"עות השונות שאושרו אף הם, כ- 8,000 יח"ד.
יעוד הישוב ל"אוכלוסיה בעלת צביון דתי" (הגדרה משפטית). המדובר בישוב שאמור למנות עם סיום האכלוס כ- 45,000 - 50,000 תושבים, נתון בעל משמעות הן מבחינת ההיקף והן מבחינת לוחות הזמנים. גידול היישוב בהיקפי האוכלוסייה עומד בכל השנים האחרונות כגבוה ביותר בישראל.
העיר אלעד זוכה, זו השנה העשירית ברציפות, בתואר "חמישה כוכבי יופי", והשנה אף במגן עשור הצטיינות מטעם "המועצה לישראל יפה". בשנת 2004 זכתה העיר גם ב"דגל היופי".

לאתר האינטרנט