דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון הוקמה בי"ג ניסן תש"ם, 30 במרץ 1980, בעקבות איחוד 3 מועצות אזוריות שפעלו אז: "הירקון", "מפעלות אפק", "השרון התיכון".

בשנים האחרונות גדלה אוכלוסיית המועצה מכ-14 אלף תושבים בשנת 1995 (נתונים פיסיים של הרשויות המקומיות, 31.12.1995, למ"ס, פרסום מס' 1046) לכ-25 אלף תושבים כיום (נתוני ממ"ד, מרשם האוכלוסין משרד הפנים).

במועצה 31 יישובים - מצור נתן בצפון ועד מגשימים בדרום - מהם 20 מושבים וכפרים, 7 קיבוצים, 3יישובים קהילתיים ומרכז חינוכי אוניברסיטאי ("בית ברל").

גזבר: יצחק אגוזי טל: 03-9000550

לאתר האינטרנט