משגב

תושבי המועצה האזורית משגב מאכלסים 35 ישובים: 29 ישובים יהודיים ו- 6 ישובים בדואיים, המייצגים קשת רחבה של אמונות ודעות עם דגש על פלורליזם, דו קיום וסובלנות. רוב הישובים הם ישובים קהילתיים - כפריים.ההתיישבות היהודית במשגב החלה בשנות ה- 80. מרבית הישובים הבדואים הוכרו במחצית שנות ה90. המועצה כוננה בשנת 1982; שטחה משתרע על כ 180,000 דונם. מספר התושבים ביישובים נכון להיום כ- 25,000, כשליש מתוכם בדואים.

גזבר: שאול אשואל. טל: 04-9902359.

לאתר האינטרנט