תפריט
   
תאגידי מים

 

ביולי 2001, אושר חוק תאגידי מים וביוב בכנסת.
 
חוק תאגידי מים וביוב נועד להבטיח את יעוד ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעה בשיקום מערכות אלה, תחזוקתן והפעלתן, לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב העירוני ולהביאן לניהול עסקי מקצועי.
 
עפ"י סעיף 5 (ב) לחוק תאגידי מים וביוב, נשקלה הקמת התאגידים משיקולים של יעילות כלכלית, תוך ניצול "יתרון לגודל", שיובילו להקמת חברת מים וביוב אזורית, שתפעל בתחום של מספר רשויות מקומיות.
כל רשות מקומית תוכל לבחור, בהתאם למפת התאגידים האזוריים, לאיזה תאגיד היא מצטרפת.
עם תחילת תהליך הקמתם של תאגידי המים ברשויות, נערכה גם חברת EPR מערכות בע"מ, לספק מערכת גביה מקצועית, אמינה ומתקדמת, כמיטב המסורת בחברתינו. עם מערכות MASTER, MASTER MATHIX ו- MASTER KEY תאגידי המים מנהלים את כל מערכות הגביה, האכיפה והנהלת החשבונות בצורה היעילה והמתקדמת ביותר!
 
רשימת תאגידי המים:
 


                                                  


החברה לטיפול במי חוף הכרמל                       קולחי משגב                                 קולחי גולן


                                             


         עמק יזרעאל                              מי רמת הנגב                                             מי מגידו

 

 

 

         מי רקת

מבזקים