תפריט
   
• עיקולי בנקים - Master Banks

מערכת MASTER BANKS, לביצוע עיקולי הבנקים מאפשרת הפקה של רשימת בעלי חוב, להם יתבצע עיקול ברישום כמו גם מעקב אחר העיקולים, ביטולים, והפקת דוחות רלוונטיים.

 

מבזקים