תפריט
   
• מערכת משפטית

מודול בתי משפט הינה מערכת אכיפה משפטית.

לאחר קבלת כתב התביעה מבית המשפט, ניתן להתחיל "מעקב" אחר תיק התביעה במערכת מודול בית המשפט.

במערכת זו, ניתן להקים שוברי קנס לתשלום ולחלקם למספר תשלומים, וכן ליצור כפל קנס במידה והחייב לא הסדיר את חובו.

בנוסף, ניתן לפצל תיק תביעה בין 2 חייבים וכן להציג ולהדפיס את שוברי הקנס.

ישנו ממשק ישיר בין מודול בית המשפט לבין מערכת הגביה, את השוברים ניתן לראות ולשלם בכרטיס המשלם בגביה.

מבזקים