תפריט
   
• מערכת וטרינריה

המערכת כוללת את המודולים האלה:

כרטיס בע"ח, הכולל:

 • מערך חיסונים
 • מערך תמונות
 • מערך תלונות
 • מערך נשיכות
 • מערך לכידות
 • מערך הסגרים

 

כרטיס מלאי

 • המודול כולל מעקב אחר קניית מוצרים למחלקה
 • המודול מפרט קניית תרכיבים בנפרד, שבבים בנפרד וכל שאר המוצרים.
 • המודול מציג את מצבת המלאי לשבבים ותרכיבים (תוך סריקה של החיסונים הקיימים לפי וטרינרים שונים).

 

מודול דוחות

 • המודול כולל דוחות מפורטים ומסכמים עבור כל פעילות במערכת
 • ניתן להמיר את הדוחות לפורמטים Excel, PDF, TXT, ASCII ו-HTML
 • ניתן לשלוח ישירות במייל
 • המודול כולל דוחות מסכמים וגרפיים

חיובים

המודול כולל:

 • הפקת דרישת תשלום לספקים/עסקים לפי בדיקות משנה
 • הפקת ריכוז בדיקות משנה שלא שולמו

קבלות

המודול כולל:

 • הפקת קבלה למודולי לכידות, הסגרים, חיסונים, בדיקות משנה
 • כל קבלה שומרת בתוכה את התנועות שהיא הופקה בגינן
 • ניתן להפיק קבלה למזומן, אשראי, המחאות והעברה

 

ניהול כלבייה

המודול כולל:

 • מפת כלבייה (תצוגת בע"ח בתוך התאים לפי תפוסה)
 • הגדרת מאפיינים לתא (מספר מרבי של בע"ח, צבע, סטטוס)
 • מודול דוחות בהתאם
 • תפוסת התאים מתעדכנת באמצעות מודולי לכידות והסגרים

 

 

מבזקים