תפריט
   
• מערכת רישוי עסקים

כללי

 • המערכת בנויה בצורת חלונות ומאפשרת כניסה למספר חלונות ומעבר ביניהם
 • ממשק התוכנה קל, נוח ואינטואיטיבי לשימוש
 • המערכת מעודכנת ומתעדכנת לפי צו הרישוי והתקנות ומאושרת ע"י מר אשר גרנר (ממונה רישוי עסקים ארצי)

מודולים ופעילויות מערכת

צו רישוי

 • התוכנה מכילה את רשימת הפריטים הקבועה בחוק. 
 • המשתמש (המורשה) יכול לשנות את הרשימה
 • ניתן להוסיף חוקי עזר עירוניים ולווסת אותם לתיק הרישוי
 • ניתן להוסיף גורם פנימי של הרשות כפונקציה לרישיון התיק

תיק רישוי

נתוני תיק

 • בעלים/מנהלים, שילוט, מעקב משפטי (אכיפה), תמונות, סריקה וצירוף קבצים, קנסות, פיקוח (ביקורות בעסק), אנשי קשר, התרעות, הערות, ארכיון, מז"ח
 • הרשימות אינו מוגבלות
 • הרשימות מקבלות דוחות בהתאם

בקרת קלט

כגון תאריכים שגויים, סטטוס תיק לא מתאים לפעולה, התרעה על כל נתון/קלט שגוי, התרעות על הפעולה הנכונה הבאה לביצוע, כגון הדפסת רישיון לאחר אישור של הגורמים המתאימים.

חיפוש תיק

מנגנון חיפוש התיקים עובד על כל שדה שנקלט וכולל מיונים וסינונים מרובים.

הדפסות לתיק

המערכת מכילה כ-50 טפסים מובנים, כגון רישיון עסק (קבוע, מתחדש, זמני), הפניה לגורמים, אישור 
הגשה, חוות דעת מקדמית, תנאים נוספים, מדבקה לתיק, מכתב דחייה, הוראת חיוב ועוד.

 • ניתן לשמור את כל טופסי המערכת אוטומטית בפורמט PDF
 • ניתן לשלוח את כל טופסי המערכת במייל עם חתימה דיגיטלית
 • טופסי המערכת מותאמים אישית לרשות
 • כל טופס נשמר אוטומטית לאחר הדפסה במעקב הדפסות לאותו התיק לאחזור מסמך

פיקוח (ביקורות בעסק)

מסך המיועד לרשויות העובדות עם פקחים ו/או תברואנים.

 •  המשתמש יכול לבנות נושאי פיקוח רלוונטיים
 • בניית תוכנית ביקורות + דוחות + טופסי פיקוח מובנים

לוח זמנים

לוח שנה חזותי המציג את השנה לפי בחירת המשתמש.

לכל חודש מוצג סימון, אם קיימים תיקים בסטטוס טיפול, 
מתחדש וכן הלאה לחודש זה.

מידע מקדמי

מסלול הוצאת רישיון - הדפסת מסלול שלבי הרישיון לעסק.

מידע מקדמי - הדפסת טופסי מידע מקדמי למגיש בקשה
לפי פריט/גורם בפורמט Word.

דוחות

המערכת מכילה סדרות של דוחות מובנים פרטניים/מסכמים (סטטיסטיקות) שניתנים למיון וסינון לפי בקשת המשתמש.

כל הדוחות ניתנים להעברה לפורמט ExcelHTML, PDF + שליחה אוטומטית במייל.

דוחות גרפיים

כל הסטטיסטיקות ניתנות להצגה גרפית + שמירה בפורמט PDF + שליחה במייל.

התרעות

בנייה עצמית למשתמש של התרעות לכל נושא רצוי + קישור לתיק הרישוי + קישור לטפסים בתיק.

קישור לאתר ממשל זמין

צפייה במידע מקדמי לפי פריט באתר ממשל זמין.

אתר אינטרנט

אתר רישוי עסקים לרשות, הצגת תיקים לאזרח, הורדת טפסים וכן הלאה.

מסרונים

שליחת מסרונים לבעל העסק לחידושים וכן הלאה

מבזקים