תפריט
   
• מערכת חינוך

מערכת החינוך נותנת מענה לניהול מחלקת החינוך, רישום תלמידים, שיבוץ בבתי הספר, וניהול מוסדות החינוך ברשות.

המערכת כוללת

רישום:                    

 • מודול אינטרנטי להרשמה למוסדות חינוך.
 • מסך הצגת "מועמדים לרישום" הכולל סינון וחיפוש מתקדם לפי חתכים שונים.
 • אפשרות לרישום ידני שלא מתוך נתוני האוכלוסין משרד הפנים.
 • מסך הצגת נתוני ילד הכולל היסטוריית מוסדות לימוד, נתוני הורים ואחים במשפחה.
 • קישור לנתוני האוכלוסין הקיימים ברשות.

שיבוץ:                       

 • מודול שיבוץ למוסדות לימוד הכולל סינון וחיפוש מתקדם לפי חתכים שונים.
 • ניהול סטטוס שיבוץ למקרים חריגים כגון אישור לימוד לא באזור רישום.
 • צירוף וסריקת מסמכים כולל התכתבות במיילים לכל ילד בנפרד – תיק ממוחשב עבור כל ילד.
 • אפשרות ניהול והרשמה ל"הזנה" , "צהרון" וכו'
 • הפקת מכתבי תשובה לפונה כגון אישור שיבוץ , אישור הרשמה להזנה, מכתב המתנה, מיזוג מכתבים.
 • הפקת דוחות ניהוליים כגון שיבוץ לפי מוסד, שיבוץ לא באיזור לימוד, ילדים ברשות שאינם רשומים ועוד.
 • מסך העברת תלמידים משנה לשנה באופן יעיל ומהיר.

ניהול מוסדות:

 • מודול ניהול מוסדות הכולל שיוך מוסד לאזור רישום,אפיון המוסד ,הקמת פרטי קשר רלוונטיים.
 • צירוף וסריקת מסמכים כולל התכתבות במיילים לכל מוסד בנפרד – תיק ממוחשב עבור כל מוסד.

ממשקים ויתרונות:

 • קישור למערכות גביה והנהלת חשבונות של EPR .
 • ייצוא נתונים ודוחות ישירות לMs Excel בלחיצת כפתור.
 • התוכנה בעלת ממשק למשרד החינוך.
 • אפשרות לקליטה וייצוא קבצים למנב"ס.
 • מסך ניהול הרשאות משתמשים.
 • בסיס נתונים אחד המכיל מס' שנות עבודה המקנה עבודה רציפה ומעבר שוטף בין השנים.

 

מבזקים