Image

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
מחלקת החינוך בראשותו של הרב דוד עסיס יחד עם טובה שץ - מנהלת מחלקת גנים והגיל הרך ממשיכה בשנה זו את ההרשמה לגני הילדים במועצה באמצעות מערכת אינטרנטית ומרחיבה את הרישום באתר גם לילדים העולים לכתה א' בשנה''ל תש''פ.
פתיחת תקופת הרישום מעוררת התרגשות רבה. אנו במועצה, שואפים ליצירת מערכת חינוכית, מיטבית יחד עם סביבה לימודית, איכותית וחדשנית המאפשרת פיתוח אישי לכל ילד.
אנו מאחלים לכם רישום קל ומהיר והמשך שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
שלכם ובשבילכם.