Image

דבר מנהל אגף חינוך

הורים יקרים,

ברכות לרישום בנכם/בתכם לגני הילדים ולכיתות א'.
בימים אלו אנו נערכים להרשמה לגני הילדים לכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ.

ההרשמה תתבצע באמצעות אתר אינטרנט של המועצה על ידי ההורים ובאחריותם
במסגרת מועדי ההרשמה שנקבעו לתאריכים:

מ - 09/04/19 (ד' בניסן תשע"ט)
עד - 25/5/19 (כ' באייר תשע''ט)

לתשומת לבכם - הרישום הכרחי לשמירת מקום, אך אינו מהווה שיבוץ.

כחלק מתהליך הרישום ההורים מתבקשים למלא את פרטי כרטיס האשראי - החיוב
יעשה החל מחודש ספטמבר 2019 וניתן לחלק עד ל- 10 תשלומים.

בקשות מיוחדות לשיבוץ שלא באזור הרישום, באמצעות ועדת חריגים בלבד - הגשת בקשה
דרך האתר.

להזכירכם, חוק חינוך חובה חל מגיל 3 וכולל את ילידי שנת 2016.


שנת לימודים פוריה ומוצלחת