Logo

ברוכים הבאים
משגב -- מועצה אזורית

דבר ראש מנהלת אגף החינוך
הורים יקרים,
אגף החינוך במועצה האזורית משגב מזמין אתכם לרישום ילדיכם וילדותיכם למערכת החינוך.
אנחנו – נשות ואנשי החינוך במשגב, עושים את המרב והמיטב שילדיכם וילדותיכם יחוו למידה מתוך עניין ומשמעות.
אני קוראת לכם לגלות מעורבות ואחריות משותפת יחד אתנו בתהליך החינוכי.
אני תקווה כי השהייה במערכת החינוך שלנו תהווה עבור ילדיכם וילדותיכם ועבורכם חווית צמיחה ולמידה מעשירה ומהנה.

תושבים חדשים במשגב מתבקשים להיכנס לאתר המועצה או בקישור כאן ולמלא בקשת רישום לתושבים חדשים:
http://www.misgav.org.il/objDoc.asp?PID=453547&OID=455322

בקשות העברה:
בקשות העברה בין כלל מוסדות החינוך (בתוך ומחוץ למועצה) יש להגיש עד
לתאריך ה- 31 למרץ 2020!
אגף החינוך אינו מתחייב לטפל בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה (למעט
מקרים חריגים).
רק לאחר השלמת הרישום באתר הרישום כנדרש, תפתח אפשרות להגיש בקשת העברה.

שנת גן נוספת או חינוך ביתי:
תחילה נדרש לבצע רישום באתר זה כנדרש (לגן או לכיתה א', לפי אזור הרישום).
לאחר מכן יש להמשיך תהליך בהתאם לבקשה.
שנת גן נוספת – לפנות לגננת.
חינוך ביתי לפנות לפנינה ורסנו בטל' 04-9902070
או במייל pnina@misgav.org.il

מאחלת לכם הצלחה וצמיחה משותפת עם ילדכם וילדותיכם.

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב