Logo

ברוכים הבאים
רמת הנגב - מועצה אזורית

דבר מנהלת אגף החינוך
הורים יקרים,
אנו שמחים ונרגשים לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א.
ההרשמה פתוחה לתלמידים העולים לגני משרד החינוך, לכיתה א' ולתיכון.

הרישום המוקדם מאפשר לנו להיערך מבעוד מועד ולהכין את השנה החדשה באופן הטוב ביותר.
הרישום יתבצע באופן מקוון, כאן, ויסתיים בתאריך 15/06/2020.

נרגשים, יחד עמכם מגודל המעמד, לקראת שנה''ל הבאה.
מאחלת לכם ולילדיכם שנה מוצלחת ופורייה.
שלכם,
ספי מלכיאור
מנהלת אגף חינוך וקהילה

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב