Image

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים
השלום והברכה,

כמדי שנה, בתקופה זו אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים.
אמנם לפנינו עוד חורף, אביב וקיץ, אך ההכנות מתחילות ברישום הילדים.
רישום מדויק של הילדים מאפשר לנו להיערך נכון עם מבנים, עם כח אדם, עם ציוד וכמובן עם תכניות חינוכיות.
זאת ההזדמנות להודות לצוות הגיל הרך לחני ולרינה ולמנהל אגף החינוך והמתנ"ס חיליק ולכל הפועלים במשך כל השנה ומסביב לשעון על מנת להביא את גני הר חברון להיות גנים מקצועיים, ערכיים, חינוכיים, ואיכותיים.
אנא פעלו על פי הנחיות החוברת והירשמו בזמן.

בברכת הצלחה לכולנו,

יוחאי דמרי
ראש מועצה אזורית הר חברון