Image

דבר מנהלת אגף החינוך

המועצה האזורית באר טוביה מכירה בחשיבות העצומה של החינוך בגיל הרך ומודעת לגודל האחריות המוטלת על כתפיה ומשום כך מציבה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות ומשקיעה משאבים רבים בכל תחומי החינוך:
בהפעלת תכניות חינוכיות מגוונות, בתחזוקה ובהצטיידות הגנים, ובבחירת אנשי צוות איכותיים- על מנת שהמערכת, על כל היבטיה, תצעד להישגים רבים וגבוהים עוד יותר.
במערכת החינוך של המועצה שוקדים על התחדשות ועושים הכל על מנת להקל עליכם, ההורים, את רישום ילדכם.
במסגרת זו מוצעות לכם מספר אפשרויות לרישום ילדכם:
א. באמצעות אתר האינטרנט
ב. במחלקת הגנים במועצה
ג. באמצעות הדואר

שימו לב, השיבוץ לגני הילדים ייעשה על פי נתוני הרישום. הרכב הגיל בגנים ייקבע לאחר תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל, מתוך שיקולים מערכתיים ופדגוגים.
מכיוון שכל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, אני מאחלת לכם שהצעדים הראשונים של ילדכם יהיו טובים וחיוביים ויישאו את ילדיכם אל מחוזות ההצלחה.

בברכה
רות קרטר
מנהלת אגף החינוך

פרטים נוספים במחלקת הגנים, טלפונים:
08-8509793
08-8509777