Logo

ברוכים הבאים
באר טוביה - מועצה אזורית

דבר ראש המועצה
חינוך ילדי הגיל הרך הוא מהחשובים ביותר במערכת החינוך. שם הם סופגים את הערכים הראשונים, שם מתפתחים הניצנים של עתיד הילד ושם הם מקבלים חום ואהבה שמשפיעים להמשך חייהם.
כל אלו נקודות חשובות ומרכזיות בהתפתחות הילד. המועצה האזורית באר טוביה מודעת לגודל האחריות המוטלת על כתפיה, ולכן אנו שמים דגש על מערכת החינוך בכלל ועל חינוך הגיל הרך בפרט.
אנו עמלים במשך תקופה ארוכה לבנות את המערכת על הצד הטוב ביותר,
בבחירת הצוותים האיכותיים ביותר, בהכנת התוכנית השנתית, בתחזוקת הגנים ובציודם בכל שנה אנו מנסים להתחדש, להתקדם ולהיות זמינים אליכם.
שימו לב, השיבוץ לגני הילדים ייעשה על פי נתוני הרישום.
לידיעתכם, הרכב הגיל בגנים (טרום-טרום, טרום חובה וחובה) ייקבע לאחר תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל, מתוך שיקולים מערכתיים ופדגוגים.
בצעד קטן אחד, נכנסים לשנים ארוכות של מעטפת חינוכית מצוינת ומצטיינת.
אנו מאחלים לכם ולילדכם שהצעדים הראשונים יהיו טובים ומיטביים ויישאו את כולנו למחוזות ההצלחה.

''הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים'' (יאנוש קורצ'אק)

פרטים נוספים במדור הגנים בטלפון: 08-8509883

בברכה
קובי אביבי
ראש המועצה

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב