Logo

ברוכים הבאים
אפרת -מועצה מקומית

דבר ראש המועצה
יש ילדים / לאה גולדברג
יש בעולם כל מיני ילדים
יש אמיצים ויש נפחדים
יש עליזים ויש נרגזים
יש מהססים ויש המנסים
יש עצורים ויש פתוחים
יש שחוששים ויש שבטוחים
יש מהירים ויש איטיים
יש עצובים ויש צוחקים
ויש בידינו ציבור המורים
צרור מפתחות שפותחים וסוגרים
ועלינו להתאים בידע ובטחון
ללבו של כל ילד את המפתח הנכון.

תנופת הבניה באפרת מביאה עמה צורך במבני חינוך חדשים.
בשנת הלימודים תשפ''א תפתח כיתת גן נוספת בשכונת הדגן.
בית הספר בדגן הינו בעיצומו של תהליך הבנייה. הבינוי מאפשר לתת לכם התושבים, את המבחר הגדול ביותר של
מוסדות החינוך לכל הגילאים, על פי הדגשים השונים בראיה
של ''חנוך לנער על פי דרכו''.
גני הילדים באפרת ייחודיים ומובילים במספר תחומים:
בראש ובראשונה איכות בלתי מתפשרת ברמת הצוות, התכנים
ומתקני הגן, והקפדה על בטיחות ואיכות.
אנו מובילים בהשקעה בתחום האיתור בגיל הצעיר ובתחום
מתן המענה בחינוך המיוחד. באפרת שישה גני חינוך מיוחד
הנמצאים בשילוב חברתי מתמיד עם גנים צמודים. משאבי
זמן ותקציב רבים מושקעים בנושא זה, על מנת שכל ילד
יקבל את המרב הניתן על מנת לטפח תחומי חוזקה ולאפשר
לו להשתלב בחברה הרגילה.
החיבור לטבע ולסביבה חשוב מאוד לילדינו הגדלים בעיר.
בביקורים השוטפים במרכז הקסו''ם, ובחווה החקלאית,
הילדים חווים מגע ישיר ומעשיר במיוחד.
נמשיך לחשוב ולעשות לרווחת כלל התושבים.
אם יש לכם רעיונות והצעות, נשמח לשמוע ולבחון.
שלכם ולמענכם תמיד
עודד רביבי,
ראש המועצה

Logo

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב