Logo

ברוכים הבאים
שדות דן - מועצה אזורית

דבר ראש המועצה
הורים יקרים!
פתיחת תקופת הרישום לשנת הלימודים הבאה היא אירוע מרגש. אנו נערכים לקלוט בשעה טובה את ילדיכם במוסדות החינוך במועצה, לצד התלמידים הוותיקים, תוך מתן מענה הולם לכל תלמידה ותלמיד על פי צורכיהם ויכולותיהם.
זכות היא לנו להיות כאן עבורכם לטובת חינוך ילדיכם.
המועצה תמשיך ותלווה בשנת הלימודים הקרובה את התהליכים החינוכיים, הלימודיים והחברתיים, תוך שדרוג את מוסדות החינוך לקידום ההישגים במועצה.
כראש רשות שחרט את קידום החינוך על דגלו כערך עליון, דלתי פתוחה ואזני קשובה לכל פנייה שלכם. אגף החינוך במועצה, בראשות ד"ר שרה זילברשטרום עומד לרשותכם, וישמח לשרת אתכם. מחלקת הגיל הרך, בראשות גב' מיכל נתיב, נמצאת כאן בשבילכם ותיתן מענה לילדי הגיל הרך על הצד הטוב ביותר. כל זאת, על מנת שנוכל יחד ובכוחות משותפים להעניק לילדינו חינוך לחיים.
שדות דן מצמיחים אנשים.
אני מקדם בברכה את הנרשמים החדשים ומאחל להם הצלחה רבה והגשמה עצמית.

בברכה
דוד יפרח
ראש המועצה

Logo

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב