Logo

ברוכים הבאים
גזר - מועצה אזורית

דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,
אנו מברכים אתכם לקראת ההרשמה של ילדיכם לגני הילדים של המועצה.
אנו, בגזר, מציבים את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בראש סדר העדיפויות, מכאן שלגני הילדים יש משמעות מיוחדת היות ומדובר במפגש הראשוני של ילדכם עם מערכת החינוך של המועצה.
אנו נמצאים בימים אלה בראשיתו של תהליך להפיכת מערכת החינוך שלנו לחדשנית ומותאמת יותר לעידן החדש, עם אפשרויות פדגוגיות וחברתיות רבות יותר לכל ילד, תוך שימת דגש מרבי על חיזוק כל אחת מקהילות-הישובים וחיזוק וגיבוש קהילת גזר כולה.

אני מאחלת שבנכם ובתכם יצמחו ויפרחו, ירכשו ערכים ודעת ויכירו חברים חדשים בגני הילדים של המועצה. ואנחנו, מצידנו, מתחייבים לעשות את המירב על מנת לספק להם את האמצעים הטובים ביותר בכדי שיצליחו בכך.

שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה

Logo

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב