Image

דבר ראש המועצה

ברכת ראש המועצה מר מלאכי לוינגר

הורים יקרים.

בעיצומה של שנת היובל לשיבת הבנים לנחלת אבות,

ובהתרגשות והודיה לכלל צוותי החינוך על הזכייה בפרס החינוך הארצי,

אני שמח לברך אתכם ואת ילדכם בברכת הצלחה,

ברישום ובהשתלבות במערכת החינוך המפוארת בעיר האבות,

זכינו בצוותי חינוך מסורים ומקצועיים,

ואני מאחל שהם יזכו להיות שותפים נאמנים איתכם בחינוך וגידול ילדכם -
דור העתיד של עירנו !

בברכת הצלחה,

מלאכי לוינגר