Logo

ברוכים הבאים
בקעת הירדן -- מועצה אזורית

דבר ראש המועצה
הורים יקרים,

אנו שמחים לפתוח את תקופת הרישום לגני הילדים ולכיתות א' בבקעת הירדן, לקראת שנת הלימודים ה'תשפ"א.
בקעת הירדן בתנופה, הבאה לידי ביטוי בגידול מספר התושבים והתרחבות הישובים ומתוך כך – גם מערכת החינוך גדלה, מתרחבת, מתעצמת ומתקדמת.
אנו שואפים ומשתדלים לשירותי חינוך מצוינים, שיתנו מענה הולם לכל ילד ונער ויביאו עוד ועוד משפחות, המחפשות איכות חיים ושרותי חינוך איכותיים לילדיהם, להצטרך למשפחת הבקעה.
הרישום לגני הילדים ולכיתות א' הינו שלב חשוב לקראת שנת הלימודים הבאה. מבחינתנו, בתום תקופת הרישום, עת קבלת הנתונים, אנו מעלים שלב בהיערכות ובהכנת המערכת לקראת תחילת שנת הלימודים. מבחינתכם, כדאי לנצל הזדמנות זאת לשיח עם ילדכם על שנה זו והשנה הבאה וההתקדמות התמידית שלנו במישורים השונים.
אנו מודים לכם על האמון ומאחלים לכם הצלחה רבה בכל.

בברכה נאמנה,

דוד אלחייני
ראש המועצה

אריאל ניסן
מנהל מחלקת חינוך

Logo

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב