Image

דבר ראש המועצה

אנו שמחים לפתוח את הרישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט במטרה להקל עליכם ההורים את תהליך הרישום לגני הילדים. הרישום פשוט, קל וידידותי.
מזכירות מח' החינוך יעמדו לרשותכם במידה ותתקלו בשאלה או בעיה במהלך הרישום.
בשלב זה הרישום האינטרנטי מתאפשר רק לגנים הנמצאים בבצרה, רשפון ואודים. בשאר הגנים יתבצע הרישום בישוב.

אנו במועצה רואים חשיבות מיוחדת בטיפוח הגיל הרך ובהזדמנות זו מברכים את כל ילדי הגנים הן את הילדים ה''וותיקים'' והן את הילדים ''החדשים'' - המצטרפים לראשונה לגני הילדים במועצה אזורית חוף השרון.
גיל הגן, הינו תקופה משמעותית וחשובה בהתפתחות ילדכם. ולכן אנו משקיעים רבות בגנים בכדי להעניק לילדי הגן סביבה לימודית המאפשרת להם למצות יכולותיהם וליהנות מחוויה לימודית איכותית.
זהו גם המפגש הראשון עם מערכת החינוך הפורמאלית. אנו יודעים, כי זהו צעד מרגש, אך לא פשוט ואנו נעשה הכל כדי להקל על המעבר.
יאנוש קורצ'אק אמר '' הדואג לימים זורע חיטה, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים''. אני רואה בחינוך ילדינו משימה לאומית חשובה ובצוותי ההוראה אנשי שליחות.
מערכת החינוך במועצה היא עיקר גאוותנו. התברכנו באנשי חינוך מהמעלה הראשונה היודעים להעניק לילדינו את הכלים להצלחה.
מחלקת החינוך בחוף השרון מחויבת ללוות אתכם ביד מקצועיות ובאוזן קשובה ונערכת לקלוט את ילדכם במסירות ובאהבה.


אני מאחל לכם ולילדכם הצלחה
אלי ברכה,
ראש המועצה