Image

דבר ראש המועצה

המועצה האזורית חוף אשקלון שמה את כל מעגלי העשייה החינוכית בראש מעייניה, לקידום פיתוח ומיצוי כישרונותיו של כל ילד וילדה בכל תחומי הדעת מתוך סקרנות, עצמאות ויכולת התמודדות עם השינויים והאתגרים שהעתיד צופן לנו.
אני מאחל לילדי המועצה הצלחה רבה והשתלבות נעימה ומהנה בכל מערכות החינוך.