Logo

ברוכים הבאים
חוף אשקלון - מועצה אזורית

דבר ראש המועצה
הורים יקרים,

אנו עומדים בפתחה של תקופת הרישום לגני הילדים ולכיתות א'. הצעדים הראשונים של ילדנו במערכת החינוך מהווים עבורנו ההורים, נקודת זמן מרגשת וחשובה. כחלק בלתי נפרד מכך, אנו מייחלים למערכת חינוכית מקצועית ומשובחת. בהתאם לכך אנו נערכים לבניית גני ילדים חדשים ברחבי המועצה, שיפוץ והתאמת מבנים לתהליכי למידה חדשניים והקמת מרחבי הכלה ו-M 21 ברחבי ביה"ס.לתהליכי הבינוי מצטרפים תהליכי הכשרה והעמקה של צוותי החינוך וההוראה בגנים ובביה"ס במטרה לעודד למידה אחרת ומשמעותית, שתטפח את סקרנות הילדים והרצון לחקור ולגלות.
אנו מבקשים לפתוח חלון הזדמנויות משמעותי ומגוון לכלל התלמידים בכל מסגרות הלימוד, באשר הן ולוודא צמצום פערים קיימים בקרב חברת הילדים, כמו גם, יצירת חיבורים חברתיים וחיזוק תחושת השייכות הקהילתית. בחוברת שלפניכם תמצאו הכוונה לקראת תהליך הרישום, שיובל ע"י מנהל החינוך, מדור גני הילדים וביה"ס.
אני מזמין אתכם לקרוא ולהכיר את מסגרות החינוך במועצתנו לחינוך ממלכתי, דתי רגיל ומיוחד.
בכל צורך לליווי אישי בתהליך, צוות מנהל החינוך עומד לרשותכם.

בברכת הצלחה,
איתמר רביבו,
ראש המועצה

Logo

ראש המועצה
ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב