Image

דבר ראש המועצההורים יקרים,
הנכם עומדים בפני רגע מרגש בו ילדיכם עולה לכיתה ז'.
המועצה האזורית חוף אשקלון הציבה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות, מתוך ההכרה כי ההון האנושי הוא המשאב העיקרי לשגשוגנו כקהילה צומחת ותורמת.
אנו מאמינים כי חינוך הוא חלק בלתי נפרד מהקהילה בה צומח כל בוגר שלנו ולכן כהמשך ישיר לבתי הספר היסודיים נערכים יחד עם עמכם לעליית הנערות והנערים לכיתה ז'.
אנו פועלים ליצירת תחושת שייכות והעצמה בדגש על גילוי חוזקות, הבניית קשר ובסיס יוצר אמון, תוך עידוד למעורבות ומשמעות בקרב ילדנו, זאת במקביל לעיצוב סביבה מותאמת המאפשרת חינוך מיטבי ולמידה מתוך חדוה וסקרנות. בשנים האחרונות ממשיכה המועצה בתנופת בניית כיתות והרחבת בתי הספר, אשר נבנו בסטנדרטים גבוהים ובהתאם לדרישות הקידמה, מתוך תפיסה ארגונית כי יש למצוא מענה הולם לכל אחד מילדינו ,כאן – בבית .
אנו מאמינים כי הקניית הכלים החינוכיים והפדגוגים החל מראשית הדרך מאפשרת לילדנו למצות את יכולותיהם וכישוריהם כל אחד בהתאם לאופיו ולהוביל אותם בדרך הנכונה אל עבר העתיד. אנו מוקירים את צוותי החינוך על עשייתם למען ילדינו במסירות ובמקצועיות ומאחלים לצוות בית הספר, להורים ובעיקר לילדנו שנת חינוך מהנה ופורייה .
צוות אגף החינוך עומד לרשותכם בכל שאלה.