Image

דבר ראש המועצה

הורים יקרים,


בימים אלו החלה ההערכות לקראת רישום תלמידים למוסדות החינוך בשנה''ל תש''פ.
ילדיכם עתידים להצטרף בשנה הבאה למערכת החינוך במועצה אזורית זבולון,
יחד עמם אף אתם עומדים בפני התחלה חדשה, מלאי ציפיות ותקוות.

הרישום לגני הילדים מתבצע באמצעות האינטרנט.
לשנת הלימודים תש''פ ירשמו ילידי השנים 2016, 2015, 2014 .
כבכל שנה גם השנה, אני מברך אתכם ומזמין את כולכם להקדים ולהירשם במועדים הנקובים כדי לאפשר לנו להיערך בזמן לפתיחת שנת-הלימודים.

לקראת שנה''ל תש''פ אנו מאחלים בהצלחה לכולם,
שנמשיך לטפח ביחד את הילדים , מסגרות החינוך והקהילות שלנו.
בברכה,

עמוס נצר
ראש המועצהחגית כהן ליכטר
מנהלת הגיל הרך