Image

המועצה המקומית
מצפה רמון אגף שח''ק

אנו מקדמים בברכה את הילדים הוותיקים והחדשים שמצטרפים אלינו למערכת גני הילדים ושמחים להזמינכם לרישום ילדיכם לגנים לשנת תשע''ט.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת.