Logo

ברוכים הבאים
קרית מלאכי- עירייה

דבר ראש העיר
הורים יקרים!!
בנכם/ בתכם הגיע/ה בשעה טובה ומוצלחת לגיל הגן . זה בהחלט אירוע מרגש ומשמעותי עבור כל בני המשפחה.
עיריית קריית מלאכי צועדת קדימה ומתאימה עצמה לקדמה הטכנולוגית החינוכית והעירונית.
בשכונות החדשות כבר נבנו גני ילדים בסטנדרטים גבוהים ,בד בבד שדרגנו גני הילדים בשכונות הוותיקות. המלאכה לא תמה. אנו עובדים על פי תכנון . נגיע לכל גן או מוסד חינוכי הזקוק להשבחה או לשיפוץ.
מערכת החינוך שלנו הולכת ומתרחבת כמו גם מספר התושבים, עובדה המחייבת היערכות לקליטה של כוח אדם איכותי ומסגרות המותאמות לצרכים.
ההשקעה המשולבת שלנו בשיפור התנאים הפיזיים במוסדות החינוך ובפדגוגיה ובהשבחת כוח האדם ,יביאו את מערכת החינוך שלנו למיצוי הפוטנציאל הגלום בכל ילד וילדה. כבר עתה התוצאות ניכרות בשיפור ההישגים בבתי הספר היסודיים, בנתוני הבגרות ובמספר הניגשים והעוברים ב-5 יחידות מתמטיקה ואנגלית.
יש לנו צוותים נפלאים בגני הילדים. גננות וסייעות מקצועיות, המקבלות ליווי מקצועי ממפקחות משרד החינוך וממנהלת הגיל הרך הורים יקרים!!
בנכם/ בתכם הגיע/ה בשעה טובה ומוצלחת לגיל הגן . זה בהחלט אירוע מרגש ומשמעותי עבור כל בני המשפחה.
עיריית קריית מלאכי צועדת קדימה ומתאימה עצמה לקדמה הטכנולוגית החינוכית והעירונית.
בשכונות החדשות כבר נבנו גני ילדים בסטנדרטים גבוהים ,בד בבד שדרגנו גני הילדים בשכונות הוותיקות. המלאכה לא תמה. אנו עובדים על פי תכנון . נגיע לכל גן או מוסד חינוכי הזקוק להשבחה או לשיפוץ.
מערכת החינוך שלנו הולכת ומתרחבת כמו גם מספר התושבים, עובדה המחייבת היערכות לקליטה של כוח אדם איכותי ומסגרות המותאמות לצרכים.
ההשקעה המשולבת שלנו בשיפור התנאים הפיזיים במוסדות החינוך ובפדגוגיה ובהשבחת כוח האדם ,יביאו את מערכת החינוך שלנו למיצוי הפוטנציאל הגלום בכל ילד וילדה. כבר עתה התוצאות ניכרות בשיפור ההישגים בבתי הספר היסודיים, בנתוני הבגרות ובמספר הניגשים והעוברים ב-5 יחידות מתמטיקה ואנגלית.
יש לנו צוותים נפלאים בגני הילדים. גננות וסייעות מקצועיות, המקבלות ליווי מקצועי ממפקחות משרד החינוך וממנהלת הגיל הרך הגברת יעל דפנה טליאס.
לכם ההורים יש חלק משמעותי בקידום ילדכם ובהתפתחותו. הקדישו לו זמן איכות.
אני מאחל לכם ולילדיכם שנת לימודים פורייה ולמידה בהנאה.

שלכם
אליהו זוהר
ראש העיר
לכם ההורים יש חלק משמעותי בקידום ילדכם ובהתפתחותו. הקדישו לו זמן איכות.
אני מאחל לכם ולילדיכם שנת לימודים פורייה ולמידה בהנאה.

Logo
אליהו זוהר
ראש העיר
ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב