לוגו מועצה

ברוכים הבאים
אבן יהודה - מועצה מקומית


הורים וילדים יקרים,
בשמונה השנים האחרונות ביצענו מהפכה ושינוי גדול ומשמעותי לטובה בכל נושא החינוך של ילדי המושבה. הדבר מתבטא בהגדלת תקציבים והפניית משאבים רבים, השקעות בתחום הפדגוגי ובתשתיות לטובת החינוך. לידיעתכם, תקציב החינוך מהווה כ-36% מסך כל תקציב המועצה השוטף.

לפני שנה יישמנו את המעבר לתוכנית לימוד שמונה שנתי ובשנת הלימודים תשפ''ב השלמנו את המהלך לשילוב כיתות ז-ח בבתי הספר היסודיים. למעשה. בתיכון הדסים לומדים שכבות ט-יב. זהו מהלך היסטורי, שנעשה בשיתוף עם הנהגות ההורים, הפיקוח ומטה משרד החינוך. זו בשורה חשובה לילדי היישוב ואנו עובדים בשיתוף כל הגורמים כדי לבנות מבנה חינוכי מתקדם לכיתות אלה.

גם השנה נפעל לשפר ולשדרג את גני הילדים, כיתות הלימוד ומרחבי הלמידה בגנים ובבתי הספר ובסביבתם. כל זאת בנוסף להשקעות נוספות, בכיתות המתוקשבות, בשעות העשרה נוספות, בשיפוצי קיץ, ובכל שיידרש על מנת שילדינו יממשו את הפוטנציאל הגלום בכל אחד ואחת מהם.

מנהלת החינוך בה שותפים מחלקת החינוך, המפקחות והנהגות ההורים פועלת בשיתוף פעולה הדוק ופורה והתוצאות החיוביות נראות בהישגים ובהצלחות של ילדינו. אנו ממשיכים כל העת לשפר, לשדרג ולהתקדם. בתי הספר ממשיכים לפתח את הייחודיות שלהם, ואף הוצאו אל הפועל את תוכנית ''פממ''ע'' (פדגוגיה מוניציפאלית מוטת עתיד) אשר על פיה נקיים ייחודיות בית ספרית במרחב חינוכי יישובי, במסגרת למידה מוטת עתיד של כל בתי הספר היסודיים – והשנה כבר נראה את הפירות של תוכנית זו.

פרויקט חדשני זה, הינו נדבך נוסף במגוון האפשרויות שאגף החינוך מציע לטובת ילדינו. אנו במועצה המקומית אבן יהודה, רואים בילדי המושבה, את המשאב האנושי החשוב והיקר ביותר לכולנו.
גני הילדים ובתי הספר אינם רק מסגרת לימודית, אלא, בית חינוך עוטף ומחבק בו מוענקים לילדינו בראשית דרכם כלים חשובים בנוסף לחינוך: כישורי חיים, מיומנויות שונות ומגוונות, כלים חברתיים ועוד.
אנו פועלים כל העת ועושים כל שנדרש במטרה להתמקצע ולהתחדש.

חשוב לציין, כי ייחודיות בתי הספר אינה באה על חשבון חתירה למצוינות ולהצלחה אלא מחזקת אותה. התכנית מפחיתה את התחרותיות ומקנה לה מאפיינים חיובים של שיתוף ושקיפות. אחד מאבני היסוד של התכנית היא שיתוף ושילוב קהילה, הן ברמת היישוב והן ברמת בתי הספר והנהגות ההורים.

בתי הספר הסכימו על קוד אתי מכבד ומשתף ותהליכי הבחירה והשיבוץ יעשו בהתאם לקריטריונים ונהלים ברורים. התכנית נבנתה, מבוקרת ומתעדכנת בהנחיה של משרד החינוך, הפיקוח וייעוץ מקצועי אקדמי.

אני מבקש להודות לעובדי אגף החינוך, למנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך הגב' ורדה אופיר, לאגף מו''פ ניסויים ויזמות, לאגף מצטיינים ומחוננים במשרד החינוך על פיתוח תוכנית ייחודית לאבן יהודה, למפקחות, למנהלי בתי הספר, לחברי המנהלת, לכל פעילי החינוך והנהגות ההורים
יחד בכוחות משותפים נעשה ונצליח,

בהצלחה לכולנו,
אבי הררי
ראש המועצה

Logo

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב