Image

דבר ראש המועצה

הורים יקרים,
אני מקדם בברכה אתכם ואת ילדכם היקרים המצטרפים למשפחת החינוך בלב השרון.
אנו מהווים ''חממה חינוכית לצמיחה קהילתית'' כמו בחממה החקלאית בה כל שתיל רך מקבל את התנאים המיטביים לצמוח ולהתפתח כך אנו שוקדים על מתן תנאים מיטביים לטיפוחם ולצמיחתם של כל הילדים במערכת החינוך. אנו משקיעים משאבים רבים בבטיחות, בכח אדם, בתוכניות חינוכיות ובהצטיידות ודואגים לחוויית חינוך ערכית, מעשירה ומהנה.אני רואה בכם ההורים שותפים מלאים בקידום יעדנו החינוכיים למען הילדים היקרים לכולנו.
שלכם,

עמיר ריטוב,
ראש המועצה