Image

דבר ראש המועצה

להורים שלום.

אני מברך אתכם על בחירתכם במערכת גני הילדים של ראש פנה.
אנו, במועצה המקומית ראש פנה, רואים חשיבות רבה בהשקעה בחינוך.
כחלק מתפיסת עולם זו המועצה מסבסדת מערכת של גנים וצהרונים לאורך כל שנת הלימודים ובחופשות משרד החינוך.
המועצה גם מתקצבת סייעת נוספת בגני הילדים.
אנו מפעילים את תוכנית "באים באהב"ה" - תוכנית איתור וטיפול בילדים בעלי צרכים, מתוך אמונה שמתן מענה מגיל צעיר ככל האפשר חוסך תסכולים וקשיים בעתיד.
אני מאחל לכם ולילדיכם שנת לימודים פוריה ובטוחה.

מוטי חטיאל
ראש המועצה המקומית
ראש פנה