Image

דבר ראש המועצה

הורים יקרים,
אני שמח ונרגש יחד אתכם עם קבלת הודעת השיבוץ של ילדכם לגן המועצה לשנת הלימודים הקרובה תש"פ (2019-2020).
מלאכת השיבוץ של ילדי הגנים נעשתה על ידי ועדה מקצועית במחלקת החינוך, תוך שיקול דעת ומתוך ראייה מערכתית ופדגוגית.
עם זאת, הורים המעוניינים לערער על שיבוץ ילדיהם, מוזמנים לפנות במייל אל מחלקת החינוך, תוך נימוק בקשתם, עד לתאריך 30/6/19 ופנייתם תידון בוועדה המקצועית למייל: Ganim@beer-tuvia.org.il,
טלפון: 08-8509883.
אני רואה את החשיבות הגדולה של החינוך בגיל הרך ובכדי שמערכת החינוך, על כל היבטיה, תבטיח את השירות הטוב ביותר לכם ולילדכם אמשיך לפעול ולקדם את החינוך על ידי הפעלת תכניות חינוכיות מגוונות, תחזוקה והצטיידות הגנים ובבחירת אנשי צוות איכותיים.
מכיוון שכל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, אני מאחל לכם שהצעדים הראשונים של ילדכם יישאו אותם אל מחוזות ההצלחה.

"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות במחשבה ובמעשה ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית".
(אלברט אינשטיין)בברכה
קובי אביבי
ראש המועצה