Image

דבר ראש המועצה

רישום לשנת הלימודים תש"פ לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרונים

הרישום יתקיים בין התאריכים 7.1.2019- 27.1.2019 א' שבט התשע"ט –כא' שבט התשע"ט
הורים יקרים,

בימים אלה אנו נערכים לקראת הרישום לשנת הלימודים תש"פ בגני הילדים, בחטיבות הצעירות ובבתי הספר. בעלון זה תמצאו מידע שיהיה לכם לעזר בתהליך הרישום. אנו מאחלים הצלחה לילדכם לקראת השתלבותו במערכת החינוך בקדימה- צורן.
ברצוננו להדגיש, כי:
• הרישום לגני הילדים ייערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, במשך 24 שעות ביממה בתאריכים הנקובים. הרישום בדרך זו חוסך זמן, מונע המתנה מיותרת בתורים ומייעל את תהליכי הרישום.
הורים שיצטרכו עזרה ברישום, יוכלו לפנות למוקד
• רישום במשרדי המועצה ייערך לתושבים חדשים.
• שיבוץ סופי ישלח לנרשמים בדואר אלקטרוני, לאחר סיום תהליך הרישום ובהתאם לנהלי הרשות. כמו כן, ניתן יהיה להיכנס לאתר המועצה ולצפות בשיבוץ ילדכם.
• הזמנה: "גן מארח" ערב חשיפה לגנים להורים (בלי הילדים)
יתקיים ביום 20.1.19 בין השעות 19:30- 21:00.
בקדימה- בגן חצב(ממלכתי)ובצורן- בגן הדס(חמ"ד).

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה www.kadima-zoran.muni.il

אנו עומדים לרשותכם בשעות הקבלה המופיעים בעלון. מענה טלפוני בחינוך בטל' 09-8970103 בימים א', ב', ד', בין השעות 08:00-12:00 , יום ג' בין השעות 16:00-18:00, יום ה' בין השעות 12:00-14:00
וכן דרך מוקד השרות לתושב בטלפון: 09-8902999 ובווטאספ 054-8081587.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים

בברכה,

מחלקת החינוך

באפשרותכם לערער עד לתאריך 22/06/19
לאחר תאריך זה תתאפשר רק הצגת השיבוץ