Image

דבר ראש המועצה


רישום לשנת הלימודים תשע"ט לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרונים

הרישום יתקיים בין התאריכים 17/1/18 –6/2/18

הורים יקרים,

בימים אלה אנו נערכים לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע"ט בגני הילדים, בחטיבות הצעירות ובבתי הספר. בעלון זה תמצאו מידע שיהיה לכם לעזר בתהליך הרישום. אנו מאחלים הצלחה לילדכם לקראת השתלבותו במערכת החינוך שלנו.
ברצוננו להדגיש, כי:
• הרישום לגני הילדים ייערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, במשך 24 שעות ביממה בתאריכים הנקובים. הרישום בדרך זו חוסך זמן, מונע המתנה מיותרת בתורים ומייעל את תהליכי הרישום.
• רישום במשרדי המועצה ייערך לתושבים חדשים בלבד.
• שיבוץ סופי ישלח לנרשמים בדואר אלקטרוני, לאחר סיום תהליך הרישום ובהתאם לנהלי הרשות. כמו כן, ניתן יהיה להיכנס לאתר המועצה ולצפות בשיבוץ ילדכם.
• הזמנה: "גן מארח" ערב חשיפה לגנים להורים בלבד!! יתקיים ביום 16.1.18 בין השעות 17:00- 18:30. בקדימה- בגן מרים ובצורן- בגן רותם.

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה www.kadima-zoran.muni.il
כמו- כן עומד לרשותכם, מוקד השרות לתושב בטלפון: 09-8902999 , בכל נושא הקשור ברישום שיבוץ ועוד.
אנו עושים את כל המאמצים לתת מענה הולם לכל הילדים ומאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה.

בברכה,

מחלקת החינוך

באפשרותכם לערער עד לתאריך 14/06/18
לאחר תאריך זה תתאפשר רק הצגת השיבוץ