Image

דבר ראש המועצה

הורים וילדים יקרים,
ברצוננו לברככם לקראת שנת הלימודים תשע''ט עם פתיחת תקופת הרישום.
מטרתנו היא להבטיח לכולם חינוך איכותי וסביבת לימודים נאותה ובטוחה, כזו שתהיה מותאמת להתפתחותם של הילדים ותחזק את המצויינות האישית שלהם.
ברצוננו להביע הערכה רבה ולומר תודה לצוותים החינוכיים בגני הילדים, לצוותי הפיקוח וההדרכה של משרד החינוך, לעובדי המועצה ולאגף החינוך על עבודה מקצועית ומסורה.
גם השנה אנו מקיימים רישום ושיבוץ באמצעות האינטרנט, כדי לשפר את השירות הניתן לתושבים ולאפשר רישום מהיר ויעיל.
אנו נערכים לבואכם ומאחלים לכם שנת לימודים פורייה.

באפשרותכם לערער עד לתאריך 15/07/18
לאחר תאריך זה תתאפשר רק הצגת השיבוץ