Image

דבר ראש המועצה

הורים וילדים יקרים,
עם פתיחת תקופת הרישום, ברצוני לברך אתכם על הצטרפותכם למערכת החינוך העירונית שלנו.
זהו רגע חשוב ומשמעותי עבורכם ואני נרגשת יחד אתכם לקראת שנת הלימודים הקרובה.
אתם ההורים, מפקידים בידינו את היקר לכם מכל ואני מודעת לאחריות הרבה הכרוכה בכך.
המערכת שלנו מוכנה וערוכה ללוות את הילדים יד ביד, ברגישות ובאהבה, בסביבת לימודים תומכת, מחבקת ומעשירה.
הצוותים החינוכיים נמצאים כאן עבורכם !
דעו כי אתם, ההורים, מהווים בעיניי מנוע צמיחה אדיר לקידומה של מערכת החינוך שלנו ואני רואה בכם שותפים מלאים לתהליכים שנוביל.
אני מאמינה כי הכל מתחיל בחינוך וכי במקום שבו זורעים חינוך - קוצרים הישגים וערכים.
ביחד אתכם, בכוונתי להוביל את מערכת החינוך לצמרת היישובים המובילים בארץ.
אני מאחלת לכולנו שנת עשייה חינוכית פורה ומוצלחת.

בברכה,
הגר פרי יגור
ראש המועצה

באפשרותכם לערער עד לתאריך 15/07/18
לאחר תאריך זה תתאפשר רק הצגת השיבוץ