Image

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

מועצה אזורית מטה יהודה פותחת שנה חדשה מלאת אתגרים בחינוך,
מגני הילדים, דרך בתי הספר היסודיים ועד לתיכונים.
מינהל החינוך במטה יהודה, מחויב להעניק שירות למגוון עשיר של אוכלוסיות וזרמים, תוך מימוש עיקרון ההכלה ושאיפה לחינוך מיטבי.

לקראת שנת הלימודים תש"פ ביצענו עבודות שדרוג וחידוש תשתיות בעשרות בתי ספר וגני ילדים על מנת שילדיכם יפתחו את השנה במרחבים נעימים ובטוחים.

מטה יהודה תמשיך ותעודד הכנסת תכניות חדשות למוסדות החינוך העומדות בקנה אחד עם מטרותיה ומעודדות את התלמידים לממש את כישוריהם ולמצות את יכולותיהם.

בברכת שנה טובה ומוצלחת,
ניב בר - גיא
ראש מינהל חינוך
מועצה אזורית מטה יהודה