Image

דבר ראש המועצה


הורים וילדים יקרים,
ההרשמה לגני הילדים בעירנו נפתחת בקרוב. זו תמיד אותה התרגשות, אלה תמיד אותם פרפרים בבטן, לכם ההורים, לכם הילדים וגם לי ולכל מערכת החינוך בעיר.
לא ניתן להגזים בחשיבות החינוך מגיל גן. זהו הבסיס לגדילתו והתפתחותו של הילד. זוהי קריאת כיוון וכוונות לגבי ההמשך. מתוך כך העירייה משקיעה משאבים רבים לשפר הן את הצד התכני והן את הצד הפיסי בגנים. שיפצנו ושידרגנו בצורה יסודית ובתקציב חסר תקדים שלושה גני ילדים, חמישה גני ילדים בדרך לשידרוג דומה. 15 חצרות גנים שודרגו לרמה שלא נראתה כמותה עד היום בקרית מלאכי ובשנה הקרובה כל חצרות הגנים ישופצו וישודרגו. הקמנו מינהלת חינוך לגיל הרך כדי למצות את שיא היכולות של הילד בהתייחסות לכל ילד וילדה. הקמנו גן מדעי בהשקעה של כמליון ₪ מתוך כוונה לחנך דור עשיר בידע מדעי וטכנולוגי. הראיה היא ארוכת טווח כי כך צריך לעבוד בחינוך. והתוצאות לא אחרו לבוא ואמנם בכוונתנו להרחיב את השכלת המדעים לכיתות א וב'. נמשיך לפעול למען קידומם של ילדינו המקסימים. לצד אלה ימשיכו הגננות והסייעות המיוחדות שלנו להעניק הן ידע והן חום וחיבוק אוהב לכל ילד וילדה. תודה לשולמית הדר מנהלת מחלקת גנים, לגננות שלנו, לסייעות ובהזדמנות זו לאחל למיכאל בן שטרית מנהל אגף החינוך שלפני חודשים ספורים נכנס לתפקידו והביא עימו רוח של שינוי – הצלחה רבה.


אליהו זוהר
ראש העיר